Tannerstatninger

Når tenner mangler eller er så ødelagt at de ikke kan bygges opp med fyllinger, kan disse erstattes med såkalte protetiske løsninger. Disse tannerstatningene kan enten sementeres fast på egne tenner i form av kroner og broer, eller de kan være avtagbare i form av proteser. Tannrøtter kan erstattes i form av implantater. Disse gror fast i kjevebenet og kan brukes som fundament for tannerstatninger av både fast og avtagbar type.

Kroneterapi
En krone er en kunstig tann av porselen som festes utenpå en tannkrone/-rot. Kroner brukes som regel når en tann er så ødelagt at en fylling ikke kan benyttes for å bygge opp tannen. Det finnes flere typer kroner. Tannlegen vil diskutere de ulike alternativer med deg slik at dere sammen kan komme frem til en løsning som passer best for deg.

Krone av metallkeram
En slik krone har en indre kjerne av metall. Ca. 85 % er gull. Resten er andre edelmetaller, spesielt palladium som brukes for å gjøre gullet stivere. Til denne gullkjernen påbrennes porselen slik at tannen blir naturtro. Dette er et meget stabilt og sikkert alternativ og den tradisjonelle formen for porselenskrone.

Krone med aluminiumoksid-/zirkoniumkjerne
En kjerne av aluminiumoksid/zirkonium er hvit. Dette gjør at tannen kan gjøres enda mer naturtro en en krone av metallkeram.

Krone uten kjerne
Kroner uten kjerne er de mest naturtro. Siden det ikke er noen kjerne, vil kronen reflektere noe av den underliggende tannfargen som gjør at det er nesten umulig å se at tannen ikke er ekte. Disse kronene er noe mer utsatt for sprekker og brudd enn overnevnte kroner.

Brobehandling
En bro kan erstatte tapte eller manglende tenner. En forutsetning er at pasienten har noen sterke tenner riktig plassert i munnen. Broer lages på samme måte som kroner av metallkeramtypen og både føles og ser ut som egne tenner. For at en bro skal vare, er det viktig at man er nøye med renhold og at tannlege eller tannpleier regelmessig kontrollerer broen. Dersom man ikke har egne tenner som er sterke nok eller er plassert korrekt, vil protesebehandling eller bro-og protesebehandling i kombinasjon være løsninger. Om forholdene ligger til rette for det, er det også mulig å sette inn tannimplantater i kjevene for å kunne feste en bro. For personer som har mistet noen av sine tenner, kan dette være et meget godt alternativ til proteser.

Protesebehandling med helproteser
En helprotese er det man på folkemunne kaller gebiss. Den erstatter tenner i en tannløs kjeve. Fordelen med proteser er at de er raske å fremstille. Den største ulempen ved proteser er at de sitter løst og at de som regel krever en periode med tilvenning. En protese vil dessuten redusere smaksinntrykkene. Det er viktig at personer som bærer proteser, regelmessig kontrollerer tilpassningen hos tannlege og er nøye med renholdet. I motsatt tilfelle kan det oppstå kroniske irritasjoner og infeksjoner på slimhinnene.

Protesebehandling med delproteser
En delprotese kan erstatte tapte eller manglende tenner. I motsetning til en bro, er delproteser avtagbare og løse. Det vil også ofte være synlig metall i delproteser. Tannimplantater kan være et godt alternativ eller supplement til både hel- og delproteser.

Implantatbehandling
Et tannimplantat er en skrue i titan. Titan er et grunnstoff som lett integrerer i kjevebenet og erstatter tannrotens funksjon. Tannimplantatet opereres inn i kjevebenet og implantatets overflate gjør at implantatet gror fast. Tilhelingstiden er vanligvis mellom 6 og 12 uker. Når tilhelingstiden er over, festes en tannerstatning på implantatene enten i form av en krone, en bro eller en protese. Om det er tilstrekkelig med kjeveben av god kvalitet, kan i hovedsak alle som har en normalt god allmennhelse få tannimplantater med god prognose. Det finnes enkelte risikogrupper, blant annet røykere, diabetikere og ekstreme tanngnissere. Hos disse er det større risiko for komplikasjoner.

Enkelttannsimplantat
Når både tannkronen- og roten mangler, er et enkelttannsimplantat et godt alternativ til å erstatte den tapte tannen. Dette er ofte et bedre alternativ enn en tradisjonell bro dersom nabotennene er intakte.

Delvis tannløse kjever
Dersom du mangler flere tenner og har en delvis tannløs kjeve, er tannimplantater et godt alternativ for å erstatte de tapte tennene. Erstatningen kan gjøres i form av enkelttannsimplantater eller som brorestaureringer.

Tannløse kjever
Når alle tennene mangler eller er så dårlige at de må fjernes, kan tannimplantater kombinert med en fullbro eller protese være det beste alternativet for å erstatte de tapte tennene

Vedlikehold
Tannimplantater har en god langtidsprognose. For at resultatet skal bli best mulig på sikt, er det viktig at du følger etterkontrollplanen tannlegen setter opp for deg. Røyking reduserer progosen for tannimplantater. Vi oppfordrer pasienter til å slutte å røyke før behandlingen starter slik at risikoen for komplikasjoner blir minst mulig.