Røntgen

Røntgenologisk undersøkelse brukes som et supplement til den kliniske undersøkelsen. Røntgenbildene er hos oss digitalisert ( Digora) slik at de kommer frem på dataskjermen. Bildene kan forstørres slik at vi kan vise og forklare hvordan dine tenner ser ut, og eventuelt hvilke behandingsmuligheter som foreligger.