Kjeveleddsbesvær

Kjeveleddet ligger like foran øret og er et ledd på lik linje med andre ledd i kroppen. Leddproblematikk/-smerter kan således opptre der som i andre ledd.

Den vanligste formen for kjeveleddsbesvær er nok overbelastning av leddet. Dette kan komme av at man gnisser tenner eller at man har feilbelastninger i bittet. Resulatet blir en betennlesesreaksjon i leddet, senefester og muskulatur. Hode- og nakkesmerter følger som oftest med.

Behandling av denne typen kjeveleddsbesvær innebærer først bevisstgjøring rundt tanngnissing på dagtid. Gnissing om natten er det lite å gjøre med. Deretter kan man behandle videre med øvelser for kjeveledd og muskulatur. Om dette ikke fører frem, kan man lage en stabiliseringsskinne som har til hensikt å avlaste kjeveleddet og tilhørende muskulatur. Noen ganger kan medikamentell behandling med betennelsesdempende midler ha god effekt.

Noen opplever klikking i leddet når man åpner og lukker munnen. Dette tror man skyldes at diskus (kjeveleddets menisk) spretter frem og tilbake under åpne- og lukkebevegelsene. Dette er ufarlig og trenger vanligvis ingen behandling.